درباره ما


نهالستان پایتخت بعنوان معتبرترین مرکز عرضه و توزیع انواع نهال گردو پیوندی و بذری اصلاح شده در کشور پیشرو در عرضه مستقیم و بی واسطه نهال گردو چندلر پیوندی , نهال گردو فرنور پیوندی , نهال گردو پدرو پیوندی , نهال گردو ژنوتیپ برتر پیوندی , نهال گردو هارتلی پیوندی , نهال گردو پکان پیوندی , نهال گردو اسرائیلی پیوندی و ارقام نهال گردو اصلاح شده غیر پیوندی شامل نهال گردو تویسرکان , نهال گردو دماوند , نهال گردو شهمیرزاد , نهال گردو بوانات , نهال گردو ضیاآبادی , نهال گردو اسراییلی پاکوتاه , نهال گردو اسراییلی خوشه ای , انواع نهال گردو آمریکایی , انواع نهال گردو فرانسوی , انواع نهال گردو ترکیه ای در جملگی شهرها و استانهای کشور بصورت ارسال و دریافت یکروزه امکانپذیر میباشد.

نهال گردو آمریکایی

روابط عمومی نهالستان پایتخت
09120398416مهندس حسینی
09120398417مهندس دانایی